W akcję włączyli się członkowie koła naukowego Bezpieczni(a)polityczni Opieka dydaktyczna przedsięwzięcia dr Magdalena Kuranc-Szymczak.