Członkowie Koła Naukowego Bezpieczni (A)Polityczni zapraszają wszystkich Studentów do włączenia się w prowadzoną działalność!

Działalność Koła Naukowego Bezpieczni (A)Polityczni obejmuje problematykę interdyscyplinarną z obszarów takich jak: historia, polityka, archiwistyka, bhp i ergonomia, regionalizm, ludowość-kultura, obrzędowość, tradycja, sztuka. Organizujemy: wystawy, konferencje, prezentacje własnych prac. Przedstawiamy projekty edukacyjne, wydawnicze i wystawiennicze.

Korzyści z uczestnictwa w pracach koła:

  • poznanie ciekawych ludzi z pasją,
  • nowe doświadczenia i umiejętności praktyczne,
  • podniesienie kompetencji i szansy na znalezienie w przyszłości dobrze płatnej i ciekawej pracy,
  • zwiększenie szansy na uzyskanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (czynne uczestnictwo w pracach koła naukowego to szansa na dodatkowe 3 pkt),
  • współpraca z Samorządem Studenckim Naszej Uczelni.

Dodatkowych informacji o działalności koła udzielają i chętnych do pracy przyjmują: Ania Klimko Studentka III roku Bezpieczeństwa narodowego – Przewodnicząca Koła Naukowego i Karolina Nowoświatłowska Studentka Administracji II stopnia – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Opiekun koła: dr Magdalena Kuranc- Szymczak