Cel studiów: Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz do egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania państwowej licencji w zakresie szacowania nieruchomości. Program studiów spełnia wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Czas trwania: dwa semestry

System niestacjonarny – hybrydowy (zajęcia stacjonarne i online)

Zasady rekrutacji Studia podyplomowe Wycena nieruchomości przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Studia skierowane są w pierwszej kolejności do osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, ale również do osób uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami tj. pośredników i zarządców nieruchomości, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz doradców inwestycyjnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność złożonych dokumentów. Rekrutacja ma charakter ciągły tj studia zostaną uruchomione w momencie zebrania się odpowiedniej grupy chętnych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. 2 zdjęcia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich bloków przedmiotowych objętych programem kształcenia oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej polegającej na opracowaniu operatu szacunkowego.

Czesne. Słuchacz dokonuje wyboru wariantu dokonywania wpłat czesnego spośród zaproponowanych poniżej:

 1. wpłata w dwóch ratach:
  Kwota całkowita: 3 800,- zł
  Rata w wysokości 1 900,- zł (każda z rat płatna do dnia pierwszego zjazdu w semestrze)
 2. wpłata w czterech ratach:
  Kwota całkowita: 3 900,- zł
  Rata w wysokości 975,- zł (wpłaty średnio co dwa miesiące)
 3. wpłata w ośmiu ratach
  Kwota całkowita: 4 000,- zł
  Rata w wysokości 500,- zł (wpłaty raz w miesiącu)

Uwaga 5% zniżki dla studentów i absolwentów WSHE

Pliki do pobrania