Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021

SEMESTR ZIMOWY

trwa od 01 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 01 października 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.
 • wakacje zimowe – od 21 grudnia 2020r. do 06 stycznia 2021 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 08 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.
 • zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 31 marca 2021 r. w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

SEMESTR LETNI

trwa od 1 marca 2021 r. do 30 września 2021 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.
 • wakacje wiosenne – od 1 kwietnia 2021 r. do 07 kwietnia 2021 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 08 kwietnia 2021 r. do 20 czerwca 2021 r.
 • letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 21 czerwca 2021 r. do 18 lipca 2021 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 30 września 2021 r. w letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
 • Wakacje letnie – od 18 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.