Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

trwa od 01 października 2021 r. do 19 lutego 2022 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 01 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.
 • wakacje zimowe – od 23 grudnia 2021r. do 07 stycznia 2022 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 08 stycznia 2022 r. do 06 lutego 2022 r.
 • zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 07 lutego 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 31 marca 2022 r. w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

SEMESTR LETNI

trwa od 28 lutego 2022 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 28 lutego 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r.
 • wakacje wiosenne – od 14 kwietnia 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 08 21 kwietnia 2022 r.. do 26 czerwca 2022 r.
 • letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 27 czerwca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 30 września 2022 r. w letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
 • Wakacje letnie – od 18 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.