Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2022/2023

SEMESTR ZIMOWY

trwa od 01 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 01 października 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
 • wakacje zimowe – od 23 grudnia 2022r. do 06 stycznia 2023 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 07 stycznia 2023 r. do 06 lutego 2023 r.
 • zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 07 lutego 2023 r. do 19 lutego 2023 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 31 marca 2023 r. w zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

SEMESTR LETNI

trwa od 27 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. i obejmuje:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 27 lutego 2023 r. do 04 kwietnia 2023 r.
 • wakacje wiosenne – od 05 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
 • okres zajęć dydaktycznych – od 12 kwietnia 2023 r.. do 25 czerwca 2023 r.
 • letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 26 czerwca 2023 r. do 16 lipca 2023 r.
 • egzaminy oraz zaliczenia poprawkowe odbywają się do 30 września 2023 r. w letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
 • Wakacje letnie – od 17lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.