Regulamin rekrutacji znajduje się w załączniku poniżej.