dr Małgorzata Szreniawska

Rektor

dr Magdalena Kuranc-Szymczak

Prorektor