Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wsparcie jego uczestników w praktycznym wykorzystaniu znajomości zasad etyki zawodowej, w tym przede wszystkim przedstawienie zagadnień odnoszących się do etyki urzędniczej oraz sposobów komunikacji w relacjach z klientami administracji publicznej.

Adresatami szkolenia są pracownicy organów administracji publicznej, w tym pracownicy mający kontakt z klientem administracji.

Zakres tematyczny szkolenia: Etyka zawodowa i komunikacja interpersonalna

 1. Pojęcie i funkcje norm moralnych w systemie norm prawnych
 2. Etyka a deontologia zawodowa i jej specyfika
 3. Etyka zawodowa urzędnika
 4. Komunikacja interpersonalna jako element komunikacji społecznej
 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 6. Inteligencja emocjonalna w komunikacji interpersonalnej
 7. Empatia i asertywność jako elementy inteligencji emocjonalnej
 8. Słuchanie jako element komunikacji
 9. Skuteczność i zaufanie w komunikacji interpersonalnej
 10. Techniki komunikacyjne
 11. Konflikt i trudny klient w komunikacji interpersonalnej

Konsultacje, dyskusja

Prowadzącym szkolenie  jest  radca prawny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.

Sławomir Pilipiec – doktor nauk prawnych, radca prawny, stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; członek Komisji do Spraw Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Czas trwania:

godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach: 9:00-16.15
Cena szkolenia dla grupy (max do 15 osób): 2800,- zł netto

Cena szkolenia w przypadku zgłoszeń indywidualnych: 300,- zł /osoba

Cena zawiera:

 1. udział w szkoleniu
 2. materiały szkoleniowe
 3. serwis kawowy