Kurs przeznaczony jest dla przyszłych pracowników działów personalnych, kadr i płac itp. Program kształcenia realizowany jest w formie zajęć seminaryjno-warsztatowych. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy – praktycy.

PROGRAM KURSU:

Nawiązanie stosunku pracy

Definicje oraz podstawy nawiązania stosunku pracy; obowiązki pracodawcy  i pracownika; dokumentacja pracownicza; rodzaje umów i ich tryb ich zawierania; inne umowy np. zlecenia, o dzieło, o współpracy itp. w świetle obowiązujących przepisów; zmiana warunków pracy i płacy.

 Rozwiązywanie stosunku pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, pracownika; rozwiązanie umowy (za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, z pracownikiem chronionym); wygaśnięcie stosunku pracy; obowiązki pracodawcy w związku  z ustaniem stosunku pracy oraz jego uprawnienia w okresie wypowiedzenia; roszczenia pracownicze w związku z ustaniem stosunku pracy ; zasady zwolnień grupowych;

Czas pracy – teoria i praktyka

Stosowanie przepisów o czasie pracy – definicja, normy, wymiar i rozkład czasu pracy; wybrane systemy czasu pracy – podstawowy i równoważny czas pracy; rozliczanie czasu pracy – okres rozliczeniowy, doba pracownicza i tydzień pracy; praca w dobowych i tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata; czas pracy w praktyce czyli dokumentowanie czasu pracy (zasady tworzenia rozkładów czasu pracy oraz prowadzenia jego ewidencji); orzecznictwo z zakresu czasu pracy.

Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, na żądanie; urlopy okolicznościowe/zwolnienia od pracy; orzeczenia sądów dotyczące urlopów.

Dokumentacja pracownicza

Dokumentowanie odpowiedzialności pracowniczej 

Odpowiedzialność porządkowa. Odpowiedzialność materialna. Analiza wzorów dokumentów związanych z odpowiedzialnością porządkową i materialną

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania kursu: kurs obejmuje 70 godzin zajęć.

Organizacja zajęć: zajęcia odbywają się w trakcie pięciu zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Cena kursu:  750,- zł.

UWAGA! Dla studentów i absolwentów naszej Uczelni rabat w opłatach w wysokości 15% ceny.

Zapisy przyjmuje dziekanat tel. 84 638 82 22; 603 962 144; dziekanat@wshe.zamosc.pl

Pliki do pobrania