Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunkach:

Zajęcia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zaocznym). Uniwersalność zdobytej podczas studiów wiedzy oraz praktyczne umiejętności nabyte podczas studiowania umożliwią naszemu absolwentowi znalezienie ciekawej i dającej satysfakcję finansową pracy. W ciągu trzech lat nauki student odbywa praktykę zawodową mającą związek z kierunkiem studiów. Praktyki studenckie to szansa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki a także niepowtarzalna możliwość zapoznania się z pracą i problemami lokalnej administracji państwowej i samorządowej. Przygotowanie do zawodu poprzez praktyki stwarza także szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia niedawnych praktykantów, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na powierzonych stanowiskach.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu wprowadziła System ECTS. Stanowi on kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. ECTS jest to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ten został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego programu Erasmus.