Kurs jest przeznaczony dla pracowników administracji niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp.

Normatywy kancelaryjno – archiwalne. Instrukcja kancelaryjna. Jednolity rzeczowy wykaz akt. Instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego/składnicy akt.

 1. Normatywy kancelaryjno-archiwalne. Systemy kancelaryjne. Budowa, zasady stosowania i rozszerzania jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 2. Podstawowe czynności kancelaryjne – rejestracja wpływów, nadawanie znaku sprawy, obieg dokumentacji w podmiocie, kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.
 3. Odpowiedzialność i znaczenie komórek organizacyjnych w procesie obiegu dokumentacji.
 4. Nowe standardy przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt. Przyczyny odmowy przejęcia dokumentacji.
 5. Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt). Obowiązki osób odpowiedzialnych za gromadzenie dokumentacji: ewidencja, profilaktyka, brakowanie i udostępnianie dokumentacji.

 Warsztaty – wypełnianie druków i formularzy określonych w przepisach kancelaryjnych i archiwalnych, praktyczne zajęcia w archiwum zakładowym.

 1. Opis teczki aktowej – niezbędne elementy opisu.
 2. Spisy zdawczo-odbiorcze akt – dla dokumentacji aktowej, osobowej i technicznej.
 3. Wykaz spisów zdawczo- odbiorczych.
 4. Budowanie sygnatury archiwalnej.
 5. Ewidencja wypożyczenia\ udostępniania dokumentacji z zasobu.
 6. Realizacja procedury brakowania (niszczenia) dokumentacji niearchiwalnej (wniosek, spis dokumentacji niearchiwalnej, zgoda, fizyczne niszczenie dokumentacji: protokół lub umowa powierzenia).
 7. Przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego, spisy zdawczo – odbiorcze.
 8. Likwidacja jednostki organizacyjnej – przekazywanie dokumentacji min.: do Organu Prowadzącego, Kuratorium Oświaty, Archiwum Państwowego lub następcy prawnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kurs obejmuje 50 godzin zajęć

Organizacja zajęć: trzy spotkania sobotnio-niedzielne w godzinach 9-15.00

Cena kursu:  500, – zł

Zapisy przyjmuje dziekanat tel. 84 638 82 22; 603 962 144; dziekanat@wshe.zamosc.pl

Pliki do pobrania