Regulamin studiów znajduje się w załączniku poniżej.