Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poszerzeniem swojej dotychczasowej wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych. Ta forma kształcenia jest doskonałą propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Zalety studiów

  • nowoczesne treści kształcenia,
  • specjalistyczna kadra wykładowców,
  • konkurencyjne, bardzo niskie koszty finansowe dla słuchaczy,
  • kierunki kształcenia dostosowane do aktualnych potrzeb słuchaczy.

Organizacja

Studia Podyplomowe realizowane są w cyklu 2- lub 3-semestralnym. Zajęcia organizowane są podczas dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych. O zakwalifikowaniu na słuchacza decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów (odpis dyplomu, trzy zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy druk Uczelni).

Przypominamy o możliwości sfinansowania kosztów studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: klik.