CEL STUDIÓW

Studia mają na celu dostarczenie pogłębionej wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych.

ADRESACI

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (bez względu na ukończony kierunek studiów). Program studiów adresowany jest do osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz działach finansowo- księgowych oraz osób które chcą podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu stosowania prawa podatkowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia studiów podyplomowych trwają rok (tj. dwa semestry) i odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych przeciętnie raz w miesiącu (sobota, niedziela). Program zajęć obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów w załączeniu poniżej.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. kwestionariusz osobowy – druk Uczelni (do pobrania w załączeniu poniżej)
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  3. 2 zdjęcia
  4. kserokopia lub wyciąg z dowodu osobistego

OPŁATY

Czesne za semestr studiów:  1 200, – zł ( 2 400 , – za rok studiów).

Pliki do pobrania