Uroczystości rozpoczęło wystąpienie JM Rektor dr Małgorzaty Szreniawskiej, która w szczególności zwróciła się do studentów pierwszego roku:

To dla Was, drodzy Studenci, otwieramy dzisiaj drzwi do wiedzy, możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Każdy z Was tutaj obecny ma potencjał, który tylko czeka na odkrycie i rozwinięcie. Nasza uczelnia stawia na kształcenie nie tylko w obszarze wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie umiejętności praktycznych, kreatywności oraz postaw obywatelskich. Dzięki temu macie szansę stać się liderami w swoich dziedzinach, a także aktywnymi obywatelami przyczyniającymi się do rozwoju społeczeństwa.

Indeksy z rąk Prorektor dr Magdaleny Kuranc-Szymczak odebrali przedstawiciele nowo przyjętych studentów studiów na kierunkach administracja oraz bezpieczeństwo narodowe. W imieniu Samorządu Studentów nowych członków społeczności akademickiej powitała Karolina Nowoświatłowska – przewodnicząca Samorządu.

Uroczystości inauguracyjne były też okazją do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Paulina Mikuła, Ewelina Wiatrzyk, Damian Mart, Anna Klimko, Bernarda Rak, Aleksandra Panas-Zub.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład inauguracyjny pt. „Jan Zamoyski jako przykład człowieka renesansu”  wygłoszony przez Marcina Zamoyskiego.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Zuzanna Wyszyńska – wychowanka Szkoły Muzycznej YAMAHA.