W bieżącym roku akademickim prowadzimy nabór na studia pierwszego stopnia na kierunkach administracja i bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: gospodarka samorządowa, administracja biznesu i finansów, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury , służby mundurowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i obrona narodowa oraz na studia drugiego stopnia (magisterskie) w specjalnościach administracja kadrowo-płacowa, gospodarka samorządowa oraz administracja bezpieczeństwa publicznego.

Rektor Uczelni – dr Małgorzata Szreniawska

Wszystkie prowadzone przez nas specjalności mają charakter interdyscyplinarny. W przepadku administracji absolwenci będą dysponowali z jednej strony wiedzą prawniczą – umożliwiającą sprawne posługiwanie się przepisami i procedurami prawnymi, z drugiej strony wiedzą ekonomiczną – pozwalającą na efektywne gospodarowanie budżetem i planowanie strategii rozwoju jednostki.

Studenci poznają zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą. Odbędą warsztaty umiejętności z zakresu gospodarki finansowej jednostki oraz analizy ekonomiczno-produkcyjnej i planowania działalności gospodarczej, nabędą również praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądami.

 

Prorektor Uczelni – Dr Magdalena Kuranc-Szymczak

Z kolei absolwenci bezpieczeństwa będą posiadali wiedzę o mechanizmach podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. Znaczna część programu kształcenia na tym kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w szczególności organizowania i kierowania akcją w sytuacjach kryzysowych. W trakcie studiów studenci bezpieczeństwa uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestniczą w zajęciach studyjnych na terenie jednostki wojskowej, straży pożarnej, a w ostatnim semestrze studiów w grze decyzyjnej z zakresu zarządzania w sytuacji kryzysowej.

 

 

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanego materiału: sędziowie, radcy prawni, urzędnicy, a w przypadku studiów z zakresu bezpieczeństwa, pracownicy służb mundurowych – policji, straży granicznej, straży pożarnej i jednostki wojskowej.

Na zdjęciach: Dr Patrycja Olchowska; Dr Dariusz Nowak, Dr Katarzyna Stanik-Filipowska, dr hab. Zbigniew Wasąg, dr Grzegorz Lewandowski

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ:
https://wszh-e.pl/oferta/

WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ:
https://wszh-e.pl/rekrutacja/zasady-i-terminy-rekrutacji/

ZAPISY ONLINE NA STUDIA POD ADRESEM:
https://wszh-e.pl/rekrutacja/rekrutacja-online/

Zapisać na studia można się również bezpośrednio w biurze Rekrutacji:
Zamość ul. Koszary 8 – dziekanat (1 piętro) tel. 84 638 82 22; 603 962 144