Tadeusz Bartoś to polski filozof i teolog, publicysta, były dominikanin, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

W 2007 otrzymał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN na podstawie książki Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu, która otrzymała także nominację do nagrody „Śląski wawrzyn literacki” za rok 2006.

Wykładał antropologię filozoficzną w Kolegiach Filozoficzno-Teologicznych Dominikanów w Krakowie i Warszawie. Był współzałożycielem i dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Warszawie (obecnie kontynuowane przez Studium Filozofii i Historii Idei WSFT). W pracy naukowej specjalizuje się w myśli Tomasza z Akwinu. Przetłumaczył m.in. jego Komentarz do Ewangelii Jana. W działalności publicystycznej dokonuje analiz teologicznych i filozoficznych problemów Kościoła katolickiego w Polsce, komentuje bieżące wydarzenia z życia tego Kościoła, m.in. na łamach Gazety Wyborczej[4], Tygodnika Powszechnego, Dziennika i Znaku, Przeglądu Politycznego, Tygodnika Przegląd, Newsweeka, Polityki. W wielu artykułach i wywiadach prezentował krytyczny stosunek do niektórych zjawisk w Kościele oraz wobec nauczania Kościoła, np. w kwestiach związanych z homoseksualnością.

Obecnie w działalności naukowej bada nowożytne teorie kultury, historię oddziaływania idei religijnych, filozoficznych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Fryderyka Nietzschego i Martina Heideggera.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kuźnica”.