Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.

Studia drugiego stopnia będą prowadzone w profilu praktycznym w trzech specjalnościach gospodarka samorządowa, administracja kadrowo-płacowa oraz administracja bezpieczeństwa publicznego.

Moduły kształcenia zostały dobrane w taki sposób aby absolwent obok umiejętności stosowania i tworzenia prawa, zdobył kompetencje rozumienia mechanizmów prawno-finansowych i zasad gospodarki rynkowej.  Program kształcenia realizowany będzie w oparciu  o  kazusy, symulacje decyzyjne oraz studium przypadku. Taka konstrukcja ścieżki dydaktycznej służy kształtowaniu umiejętności analitycznych i decyzyjnych oraz zdolności przedsiębiorczych i komunikacyjnych. Podobnie, jak w przypadku studiów pierwszego stopnia,  zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez nauczycieli akademickich łączących pracę naukową z praktyką w sferze gospodarczej. W gronie wykładowców Uczelni są: radcy prawni, adwokaci, przedsiębiorcy i urzędnicy.

WSHE już od blisko dwudziestu pięciu lat prowadzi studia pierwszego stopnia z zakresu Administracji. Przez ten czas udało się dopracować programy nauczania, nawiązać współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz zgromadzić profesjonalną grupę wykładowców. Uruchomienie studiów drugiego stopnia było naturalnym kolejnym krokiem w rozwoju Uczelni.

Dokumenty na pierwszy rok studiów będą przyjmowane od 1 czerwca 2022r. Zajęcia rozpoczną się od października tego roku. Szczegółowe informacje o kierunku i zasadach rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uczelni.