W uroczystościach na Rynku Wielkim w Zamościu udział wziął Poczet sztandarowy naszej Uczelni oraz delegacja studentów i pracowników. W programie wydarzenia obok uroczystej Sesji Rady Miasta i okolicznościowych wystąpień znalazł się apel pamięci i salwa honorowa.

Uroczystości były okazją do wręczenia żołnierzom nominacji na kolejne stopnie wojskowe. W grupie wyróżnionych znaleźli się nasi studenci i absolwenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Jesteśmy dumni z ich sukcesów. Szczególne gratulacje w zawiązku z awansem składamy naszemu Wykładowcy st. chor. sztab. Wojciechowi Kozorysowi.