22 października 2022 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu zainaugurowała dwudziesty piąty rok działalności.

Indeksy z rąk Rektor Uczelni Dr Małgorzaty Szreniawskiej i prorektor dr Magdaleny Kuranc-Szymczak odebrali przedstawiciele nowo przyjętych studentów. Nowych członków społeczności akademickiej powitała Karolina Nowoświatłowska – przewodnicząca Samorządu Studentów.

Uroczystości inauguracyjne były też okazją do uhonorowania najlepszych ubiegłorocznych absolwentów oraz osób zaangażowanych w prace na rzecz Uczelni. MEDAL AMICUS SCHOLAE ET SCIENTIAE czyli wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Uczelni otrzymali Kanclerz WSHE Renata Maluga, oraz prorektor do spraw ogólnych UMCS dr hab. prof. UMCS Arkadiusz Bereza.
W gronie wyróżnionych absolwentów znaleźli się: Beata Cimcioch, Joanna Bałka, Angelika Bełkot, Justyna Lewandowska i Ewa Kusiak.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład inauguracyjny pt. Lublin i Zamość jako ośrodki sądownictwa w dawnej Polsce wygłoszony przez Dr hab. prof. UMCS Arkadiusz Berezę.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gaudeamus.