Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz The College of European and Regional Studies in České Budějovice mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konrefencję Naukową pt.: Education, Administration, and Self-Government in Crisis Years, która odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams.

Celem Konferencji jest charakterystyka współczesnych perspektyw kształcenia na kierunku Administracja Publiczna, a także identyfikowanie i analizowanie możliwości rozwoju w dziedzinie oświaty, administracji i samorządności. Organizowana Konferencja to okazja do dyskusji na temat wpływu bieżących kryzysów na oświatę, administrację i samorząd oraz identyfikacja najlepszych praktyk związanych z edukacją, a także współpraca administracji publicznej z sektorem edukacji. Celem Konferencji jest także omówienie podobieństw między Polską, Czechami, Słowacją i innymi krajami w dziedzinie edukacji, administracji i samorządności w latach kryzysu. Zapraszamy do składania zgłoszeń uczestnictwa.

Szczegóły dot. konferencji zamieszczamy poniżej.

Pliki do pobrania