Uprzejmie informujemy, że w tym miesiącu został podwyższony próg dochodowy uprawniający do stypendium socjalnego. Obecnie próg dochodowy wynosi 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Studenci spełniający w/w kryterium dochodowe, którzy złożą wniosek o przyznanie świadczenia w styczniu br., uzyskają prawo do pobierania stypendium socjalnego od miesiąca stycznia 2023r.