Jeszcze do 30 września będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na studia. Prowadzimy rekrutację na studia licencjackie na kierunkach administracja i bezpieczeństwo narodowe oraz na studia magisterskie na kierunku Administracja.  Z kolei do 21 października trwają zapisy na studia podyplomowe.

Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego prowadzimy od 13 lat.  Nasza uczelnia – jako jedna z pierwszych uczelni wschodniej Polski – uruchomiła kształcenie z tego zakresu – mówi rektor Uczelni dr Małgorzata Szreniawska. Przez ostatnie lata udało się nam zebrać profesjonalny zespół wykładowców, składający się z nauczycieli akademickich wywodzących się z ASzWoj i UMCS oraz praktyków – pracowników służb mundurowych, radców prawnych i sędziów. Stale pracujemy też nad udoskonalaniem programu. W ostatnim roku uruchomiliśmy nową specjalność z zakresu bezpieczeństwa Formacje mundurowe.  Nasi studenci mogą bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach o charakterze praktycznym. W takiej otwartej formule  prowadzimy np kurs archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz kurs przedsiębiorczości.

Studia administracyjne prowadzone są głównie w specjalnościach o charakterze prawno-ekonomicznym, jak: gospodarka samorządowa czy administracja biznesu i finansów. Dla osób zainteresowanych wyłącznie zagadnieniami prawnymi przygotowano specjalność administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Już kilka lata temu do programów studiów z zakresu administracji i bezpieczeństwa wprowadzono innowacyjne e-learningowe metody nauczania, które w szczególności w ostatnim okresie trudnej sytuacji epidemiologicznej, zostały poszerzone i udoskonalone. Nowością w ofercie uczelni są studia magisterskie prowadzone w specjalnościach: administracja kadrowo-płacowa, gospodarka samorządowa oraz administracja bezpieczeństwa publicznego

Dla absolwentów studiów wyższych przygotowano szeroką propozycję studiów podyplomowych. Obok kierunków, które od dawna są w ofercie Uczelni jak: Administracja publiczna, Zamówienia publiczne, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe czy Kadry i płace, w tym roku szczególnie należy polecić nowe specjalności Zarządzanie finansami jednostek publicznych oraz Prawo w przedsiębiorstwie. Nowości adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych, kadrowych, planowania budżetu oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy. Szczegóły oferty znajdzie Państwo w zakładce „Rekrutacja”