Rektor, Kanclerz i Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 22 października 2022 r. o godz. 11:30 w Auli D Collegium Novum przy ul. Koszary 54 w Zamościu.

Program uroczystości:

  • Hymn Państwowy
  • Powitanie gości
  • Wystąpienie J. M. Rektora
  • Ślubowanie i immatrykulacja studentów pierwszego roku
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wręczenie nagród Rektora
  • Wykład inauguracyjny pt. „Lublin i Zamość jako ośrodki sądownictwa w dawnej Polsce” wygłosi dr hab. Arkadiusz Bereza prof. UMCS
  • Gaudeamus igitur

R.S.V.P. do dnia 19. 10.2022 r. tel. 84 638 82 22, e-mail: dziekanat@wshe.zamosc.pl

Msza Święta w intencji społeczności akademickiej odbędzie się w dniu 23 października br. o godz. 12:00 w Kościele pw. Św. Jana Bożego w Zamościu