Już w najbliższą sobotę tj 02 marca o godz. 11.00 w siedzibie naszej Uczelni odbędzie się seminarium, pt. OC w III Rzeczypospolitej. Dziś? I jutro! Uwagi de lege lata i de lege ferenda.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z dr Markiem Gąską z Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w Auli D (ul. Koszary 54)  . Przyczynkiem do dyskusji są, prowadzone obecnie, prace nad ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności.

Chcemy przede wszystkim  zachęcić  do dyskusji  znawców problematyki,  naukowców i przedstawicieli służb zajmujących się profesjonalnie  ochroną ludności. Mamy nadzieję, że efektem naszego spotkania będzie opracowanie rekomendacji do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej III RP.

Dyskusja zostanie poprzedzona wystąpieniami:

Mjra rez. dra Marka Gąski nt.Zagadnienie OC w międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych i III RP”.

Zbigniewa Parafinowicza,” Polska na wojnie”,  prezentacja książki przez Autora.

Grzegorza Wińskiego – kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, nt. „Wojna na Ukrainie: doświadczenia dla Polski w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej”.

Ppłka Dra Dariusza Nowaka, nt.  Obrony  Cywilnej  w Polsce – przyszłość.

Serdecznie zapraszamy