Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 lipca 2022r. zmarł prof. dr hab. Marek Żmigrodzki, pierwszy Rektor naszej Uczelni.

Śp. prof. dr hab. Marek Żmigrodzki był uznanym specjalistą z zakresu systemu ustroju prawnego Polski, systemu organów ochrony prawnej w Polsce oraz systemu sądownictwa powszechnego i administracyjnego w Polsce. W latach 1998-2001r. Pan Profesor był Rektorem i wykładowcą w naszej Uczelni.

Z ogromnym smutkiem żegnamy Pan Profesora, którego pogoda ducha i otwarte serce na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Rektor i Senat
Wyższej Szkoły Humanistyczno –Ekonomicznej
Jana Zamoyskiego w Zamościu