Współpraca w sferze organizacyjnej, edukacyjnej oraz popularyzatorskiej to najważniejsze punkty porozumienia zawartego pomiędzy WSHE w Zamościu, a 18. Pułkiem Przeciwlotniczym.

Wyższa Szkoła Humanistyczno –Ekonomiczna im J. Zamoyskiego w Zamościu od przeszło 12 lat prowadzi kształcenie na studiach z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Przez ten okres Uczenia nawiązała współpracę z wieloma jednostkami działającymi w szeroko rozumianym systemie zapewnienia bezpieczeństwa. W dniu 05 kwietnia 2022r. do grona naszych partnerów dołączył 18 Pułk Przeciwlotniczy.

Pułk Przeciwlotniczy funkcjonuje w strukturach 18 tzw. Żelaznej Dywizji wojsk lądowych, a jego formowanie odbywa się w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2017-2026.

Zawarte porozumienie obejmuje min wymianę kadry dydaktycznej, umożliwianie realizacji szkoleń i praktyk zawodowych oraz udostępnianie bazy niezbędnej do realizacji zajęć. Z ramienia Uczelni porozumienie podpisała Rektor dr Małgorzata Szreniawska, 18 Pułk Przeciwlotniczy reprezentował płk Radosław Kudraj.