Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej wspólnie przez WSHE w Zamościu i Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Wydarzenie  zaplanowane jest na 8 kwietnia 2022 r.  o godz. 9.30 i odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

W konferencji wezmą udział naukowcy z ośrodków akademickich w całej Polsce, takich jak min.: UMCS, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, UMK w Toruniu, UJK w Kielcach, Politechnika Rzeszowska, WSHE w Zamościu, WSEI w Lublinie, WSPiA w Rzeszowie.

Tematyka konferencji będzie koncentrować się wokół zagadnień i problemów  łączących kwestie dotyczące obywatela, komunikacji i sfery publicznej.

Szczegółowy program konferencji do pobrania poniżej.

Konferencja będzie przebiegać w dwóch panelach. Dostęp do konferencji jest otwarty dla wszystkich, a udział jest możliwy za pośrednictwem poniższych linków:

Otwarcie konferencji, sesja ogólna i zamknięcie konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSED1Y6HCjLohrNoH_8wrpIq0I_BkBJMQ41bSBaZNa9U1%40thread.tacv2/1648572024787?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22ac7042a0-322c-4b0a-a0cd-31ec958cdc26%22%7d

Sesja II panel 1:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeem06_Gvr1qumyaEc2qQpbjwXCK8HfuXv_ltNcK-Wto1%40thread.tacv2/1648628609592?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22891fb6a1-e1e6-4f38-a1e9-ffedc7eabdf8%22%7d

Sesja II panel 2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-rzbFe3aUJlvRtLpha6nJRXcvYdTfKdN8ml_eCFoNzw1%40thread.tacv2/1648622412582?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%221790ff7c-6be1-4926-9539-a2767aa5f27c%22%7d

Pliki do pobrania