Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń z wyrównaniem należy składać w czasie dyżurów Przewodniczącego Komisji Stypendialnej w wyznaczonym terminie. Przyjmowane będą jedynie kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski. Przyznane świadczenia wypłacane będą po upływie terminu przyjmowania wniosków i zakończeniu obrad Komisji Stypendialnej.

Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Dziekanacie:

Tel. 84 638 82 22
E-mail: dziekanat@wshe.zamosc.pl