Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu uchwałą Polskiej Komisji Akredytacyjnej po raz kolejny otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku Administracja.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydawana jest po wnikliwej analizie programu studiów, zatrudnionej kadry dydaktycznej, jak i bazy dydaktycznej. Pozytywną ocenę PKA zawdzięczamy także rozmowom Zespołu Oceniającego z Samorządem Studentów oraz samymi studentami. Ta ocena potwierdza, że jakość kształcenia na kierunku Administracja w WSHE spełnia najwyższe standardy.

Z treści uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

„wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.”