Miło nam poinformować o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła koncepcję kształcenia, program kształcenia, przyjęte efekty kształcenia uczenia się, wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości kształcenia, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, umiędzynarodowego procesu kształcenia, infrastrukturę Uczelni oraz opiekę nad studentami. Wszystkie kryteria zostały spełnione w pełni.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W szczególności naszytym studentom z Samorządu Studenckiego, oraz Wykładowcom. Wasze zaangażowanie i praca jest naszym sukcesem!

Kolejna wizytacja PKA na tym kierunku została zaplanowana na rok 2026/2027