Studenci w ramach przedmiotu Organizacja wymiaru sprawiedliwości uczestniczyli, w charakterze publiczności, w rozprawie sądowej toczącej się w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zamościu. Opiekę dydaktyczną nad studentami sprawowała mec. Paulina Pokarowska-Korzeń.

Uczestnictwo „na żywo” w rozprawie  sądowej było dla nas wszystkich czymś całkiem „nowym” i zaskakującym. Nasze wyobrażenia o rozprawach sądowych – w dużej mierze – opierały się na amerykańskich filmach – żartuje Małgorzata – studentka 2 roku. Sprawa w której uczestniczyliśmy dotyczyła zasiedzenia nieruchomości. Myślę, że o wiele więcej zrozumieliśmy i zapamiętaliśmy dzięki zajęciom w Sądzie niż gdybyśmy ten czas spędzili na zajęciach na Uczelni.

Dopełnieniem zajęć było spotkanie z Panią Teresą Bodys – Sędzią Sądu Okręgowego w Zamościu, koordynatorem ds. mediacji oraz ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Zamościu, która przybliżyła studentom zasady organizacji wymiaru sprawiedliwości i odpowiedziała na pytania.