Poczet sztandarowy, Kanclerz oraz delegacja Samorządu Studentów naszej Uczelni uczestniczyli w obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Główne obchody odbyły się na Rynku Wielkim. W programie uroczystości był ceremoniał wojskowy, apel pamięci i salwa honorowa. Wydarzeniu towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, musztry paradnej, musztry konnej oraz władania lancą i szablą.

Uroczystości majowe były też okazją do spotkania integracyjnego i omówienia planów pracy koła Naukowego i Samorządu studenckiego.