W walkach we Lwowie (listopad 1918) uczestniczyło 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich oraz studentów. 2640 nie przekroczyło 25 roku życia. Zginęło lub zmarło od ran 439 żołnierzy i członków wojskowej służby sanitarnej, w tym 12 kobiet. 120 poległych było uczniami, a 76 studentami wyższych uczelni….Zarządzeniem prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 9 listopada 1933 Obrońcy Lwowa polegli od 1 do 21 listopada 1918 zostali odznaczeni Krzyżem Niepodległości jako symbol uznania ich zasług w walce o niepodległość Polski;

Akademickie Światełko dla Orląt to akcja, której celem jest oddanie hołdu Poległym i utrzymanie pamięci o Obrońcach Lwowa. Serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców do włączenia się w akcję zbiórki zniczy. Znicze można przekazywać za pośrednictwem dziekanatu Uczelni.