Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych elementów strategicznego plan rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

W okresie 2014 – 2020 nasza uczelnia będzie kontynuować współpracę z obecnymi partnerami w zakresie wymiany studentów oraz pracowników naukowych, a także będzie nawiązywała kolejne kontakty z uczelniami zagranicznymi.

Nowe porozumienia będą zawierane z uczelniami:

  • posiadającymi ważna Kartę Erasmusa
  • o wysokim standardzie akademickim, których profil kształcenia i stosunek do współpracy międzynarodowej gwarantują pozytywny rezultat wzajemnych kontaktów,
  • otwartymi na stosowanie nowoczesnych technik nauczania
  • prowadzącymi zajęcia w językach nowoczesnych, w szczególności w j. angielskim.

W miarę możliwości kontakty będą nawiązywane z partnerami z obszaru całej Unii Europejskiej, a w szczególności Europy Środkowej, regionu najbliższego.

Zawarcie i realizacja umowy poprzedzone są intensywną wymianą korespondencji oraz roboczymi wizytami przedstawicieli uczelni partnerskich. Ostateczna decyzja o realizacji umowy bilateralnej oparta jest o wnikliwą analizę naukowych i kulturowych korzyści, które kandydaci mogą osiągnąć dzięki studiom na uczelni partnerskiej.

Istotnym celem na najbliższy okres jest zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających do uczelni zagranicznych i zaangażowanie w program wymiany studentów wszystkich kierunków studiów.

Kolejnym priorytetem jest przyciągnięcie studentów zagranicznych poprzez opracowanie nowych programów nauczania uwzględniających m. in. wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Uczelnia dąży także do zwiększenia ilości wykładowców pochodzących z instytucji partnerskich, przyjeżdzających do WSHE w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Uczelnia stosuje politykę równych szans wobec wszystkich uczestników Erasmusa i ułatwia integrację studentów przyjeżdżających i lokalnej społeczności akademickiej. Uczelnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za udział w programie Erasmus.