Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w Erasmusie udziela koordynator programu Erasmus + :
Agnieszka Stolarska
Dziekanat
tel. 84 638 82 22
Tel: 603 962 144
e-mail: international@wshe.eu